کـــــوروش کبیـــــــر


7 آبان روز جهانی کوروش کبیر مبارک باد
متن کامل کتیبه کوروش کبیر رو
در زیر می بینید که مربوط به همین واقعه هم هست

کوروش کبیر

منم کـوروش ، شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه توانمند

شاه بابِـل ، شاه سومر و اَکَد ، شاه چهار گوشه جهان

پسر کمبوجیه شاه بزرگ … نوه کورش ، شاه بزرگ
نبیره چیش پیش ، شاه بزرگ

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم

همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند

در بارگاه پادشاهان بابِـل بر تخت شهریاری نشستم

مردوک خدای بزرگ دل های پاک مردم بابـل را متوجه من کرد

زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم
ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد

نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید

وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد

من برای صلح کوشیدم

من برده داری را بر‌انداختم و

به بدبختی آنان پایان بخشیدم
فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود

آزاد باشند و آنان را نیازارند

فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند

مَـردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد

او برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت

ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم
من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم

فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بودند را بگشایند

همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم

همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند

را به جایگاه های خود برگرداندم

و خانه های ویران آنان را آباد کردم

همه مردم را به همبستگی فرا خواندم
همچنین پیکره خدایان سومر و اَکَـد را که نَـبونید

بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود

به خشنودی مَردوک خدای بزرگ

و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم

بشود که دل ها شاد گردد

بشود ، خدایانی که آنان را به جایگاه های مقدس نخستین شان بازگرداندم

هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند

بشود که سخنان پر برکت و نیکخواهانه برایم بیابند

بشود که آنان به خدای من مَردوک بگویند

به کورش شاه ، پادشاهی که ترا گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه

جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار

من برای همه مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم
و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم


کوروش کبیر

کوروش کبیر در زمانی افکار صلح طلبانه و انسان دوستانه داشت که

در زمان اون پادشاهان فاتح

شهر ها رو غارت میکردند

و بقول عامیانه از کشته مردم پشته میساختند

تا ترس رو در دل بقیه امتها بندازند

در چنین زمانی افکار کوروش پیشروی زمان خودش بود

کوروش آزادی مذهب و اندیشه رو حق مسلم انسانها دونست

خیلی قبل از اینکه کشورهای مدرن امروزی

حتی معتقد بهش باشند چه برسه اجراش کنند

برای همین حقیقت انکار ناپذیر که

کشورهای غربی بهش معتقد هستند اینه که

اولین پادشاه عادل و خرد مند

و اولین کسی که حقوق بشر رو به رسمیت شناخت برای مردمان

کوروش کبیر پادشاه ایران عزیز بوده

و این افتخاری بزرگ برای هر ایرانی محسوب میشه

به عنوان یک اریایی و ایرانی کوروش افتخار ماست

که تمام جهان بهش اعتراف داره

وبلاگ شخصی پرنده غریب

1 : به وبلاگ شخصی پرنده غریب خوش آمدیــــــــــد

2 : این وب داخلش شعر دلنوشته جملات زیبا و فلسفی و تجربیات شخصی و همه چیز پیدا میشه

3 : تا جای ممکن سعی کردم این وب سبک باشه تا راحت لود بشه